Nabożeństwo majowe z abp. Adrianem Galbasem 28 V 2022r.

„Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn …” 

W wigilię tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej do Piekar Śląskich  – 28 maja na krywałdzkiej Feliksówce zostało zorganizowane nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej Piekarskiej.

Słowo do zgromadzonych wiernych oraz harcerzy wygłosił ks. arcybiskup koadiutor Adrian Galbas.  W swoim słowie ksiądz arcybiskup podkreślił motywującą rolę wspólnoty.  „Wspólnota daje mi wsparcie poprzez radę czasami przez modlitwę, nawet zwykłą obecność. Dziękujmy Matce Bożej za to, że mówi nam jasno o co jej chodzi i o co chodzi w życiu chrześcijańskim. Prośmy Matkę Bożą, by się za nami wstawiała, byśmy nie wątpili w to, że możemy zrobić wszystko cokolwiek powie nam Chrystus, że możemy wybierać to co jest zgodne z jego słowem.  Dziękujmy sobie nawzajem za to że mamy siebie, że nie jesteśmy tutaj sami, że zawsze jest ktoś kto idzie tą samą drogą, będących dla nas otuchą i wsparciem i pomocą. ” 

Nabożeństwo zakończył Apel Jasnogórski i pieśń Matko Piekarska. Po nabożeństwie zgromadzeni goście mieli możliwość zwiedzenia Feliksówki. Organizatorzy przedstawili założenia projektu Caritas Laudato Si, przedsięwzięcia realizowanego od dwóch lat na terenie naszej parafii – podkreślił p. Marek Mnich, koordynator projektu. Honory gospodarzy czynili ks. Marek Kamieński, proboszcz miejscowej parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Krywałdzie, jak i ks.  hm. Piotr Larysz, duszpasterz harcerzy Archidiecezji Katowickiej, swoją obecnością zaszczycił nas również prezydent Knurowa Adam Rams oraz prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy p. Andrzej Kopernik.

Zwieńczeniem uroczystości było wspólne ognisko.