Modlitwa do Świętego Antoniego

Święty Antoni, wielki nasz Patronie, prosimy cię pokornie,
abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.
Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę.
Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach.
Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami,
opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym.
Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę,
pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.
Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi.
Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy.
Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu.
Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach.
Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy,
wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do świętego Antoniego

Kyrie, eleison! Chryste, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święty Antoni, Padewski – módl się za nami!
Święty Antoni, Miłośniku Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, Sługo Matki Niepokalanej,
Święty Antoni, Wierny synu świętego Franciszka,
Święty Antoni, Mężu wytrwałej modlitwy,
Święty Antoni, Perło ubóstwa,
Święty Antoni, Czystości przykładzie,
Święty Antoni, Wzorze posłuszeństwa,
Święty Antoni, Miłośniku życia ukrytego,
Święty Antoni, Gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, Miłości Bożej rycerzu,
Święty Antoni, Wielkością cnót jaśniejący,
Święty Antoni, Kapłanie według Serca Bożego,
Święty Antoni, Za wiarę gotowy na męczeństwo,
Święty Antoni, Doktorze Kościoła świętego,
Święty Antoni, Dusz ludzkich apostole,
Święty Antoni, Bojowniku wiary,
Święty Antoni, Nauczycielu Prawdy
Święty Antoni, Młocie heretyków
Święty Antoni, Skarbnico Pisma świętego
Święty Antoni, Potężny kaznodziejo Chrystusowy
Święty Antoni, Nawracający grzeszników,
Święty Antoni, Pogromco występków,
Święty Antoni, Aniele pokoju,
Święty Antoni, Odnowicielu dobrych obyczajów,
Święty Antoni, Serc ludzkich zwycięzco,
Święty Antoni, Opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, Postrachu złych duchów,
Święty Antoni, Wskrzeszający umarłych ,
Święty Antoni, Rzeczy zgubionych patronie,
Święty Antoni, Chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, Święty całego świata ,
Święty Antoni, Ozdobo zakonu serafickiego,
Święty Antoni, Wesele dworu niebieskiego,
Święty Antoni, Łaskawy u Boga nasz pośredniku.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

Pieśni do świętego Antoniego:

1. Bądź pozdrowiony przemożny Patronie,
Święty Antoni, którego obronie
/ Z ufnością wielką dziś się polecamy
W potrzebach naszych pomocy wzywamy. /2

2. Tyś opiekunem, bratem, przyjacielem,
Tyś przewodnikiem i nauczycielem
/ Niech z Twą pomocą, pewni Twej opieki,
Idziemy śmiało w świat Boży daleki. /2

3. Wyproś pokorę, czystość sercu memu
Niech zawsze służę wiernie Panu memu
/ Prowadź mnie drogą co wiedzie do nieba
Naucz jak walczyć i zwyciężać trzeba. /2

**************************

1. Klęczymy przed Tobą pokorni
Patronie nasz Święty Antoni
Twa dobroć wsławiona przez wieki
Przed mrokiem niech serca nam broni
Ref. Święty Antoni dobry bracie
Łaskami życie nam wzbogacasz (2x)

2. Twa litość tak znana każdemu
Kto wzywa Twej świętej pomocy
Niech płonie nadzieją słonecznie
Wśród burzy dni naszych i nocy.
Ref. Święty Antoni dobry bracie
Łaskami życie nam wzbogacasz (2x)

**************************

1. Święty Antoni cudotwórco Boży
Ja Ciebie wzywam gdy serce się trwoży
/ Gdy moją duszę tęsknota napadanie
Kiedy grom pokus ciężkich na nią spadnie. /2

2. Kiedy do pracy jestem zniechęcony
Gdy jestem smutny albo zrozpaczony
/ Wtedy do Ciebie wznoszę swe błaganie
Ty się litujesz dajesz posłuchanie. /2

3. Więc Cię dziś błagam, o Święty Patronie
Niech znów miłością serce me zapłonie
/ Niech mi się wszystko czarnym nie wydaje
Twój niech mi przykład prze oczami staje. /2

**************************

Święty Antoni patronie nasz,
Święty Antoni patronie nasz,
Módl się, módl się, módl się za nami.