Jubileusz 100 lecia kościoła w Krywałdzie
czyli od zakładowej cechowni do kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy.

1908 r. – Zaczynają się dzieje budynku kościoła, który pierwotnie pełnił funkcję zakładowej cechowni fabryki materiałów wybuchowych „Lignoza”.

Fabryka materiałów wybuchowych ze względu na profil działalności nie należała do bezpiecznych. Eksplozje pociągały za sobą obrażenia i ofiary śmiertelne. Między innymi w roku 1908 pięć pracownic uległo poparzeniom, wskutek czego niestety zmarło. W lipcu roku 1921 kolejny wybuch, jeden z największych w Europie, pochłonął 19 ofiar. W grudniu zginęło kolejnych 5 pracowników.

1921 – Po tych tragicznych wydarzeniach zakładową cechownię przekształcono w kaplicę, która obecnie stanowi kościół parafialny w Krywałdzie. Od grudnia 1921 r. w co drugą niedzielę odprawiane były nabożeństwa przez ks. Pawła Staffę – proboszcza z Wilczy.

1927 r. – Niedzielne Msze Święte i nabożeństwa liturgiczne sprawowali duchowni z kościoła p.w. św. Wawrzyńca, później z kościoła świętych Cyryla i Metodego w Knurowie.

1930 r. – Zakupiony został pierwszy główny ołtarz, który wykonał Paweł Keiser z Rybnika. Znajdowały się w nim trzy figury, w środku figura Matki Bożej, św. Florian po lewej i św. Józef z prawej. Z lewej strony znajdował się ołtarzyk Najświętszego Serca Pana Jezusa, po prawej patronki kaplicy – świętej Barbary.

1936 r. – Do kaplicy dobudowana została zakrystia;

1 IX 1966 r. – Ks. Tadeusz Milik został rektorem stacji duszpasterskiej w Krywałdzie (do grudnia 1974 roku).

1968 – 1969 r. – Dokonana została zmiana ołtarza głównego, zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II, stary ołtarz główny oraz dwa boczne całkowicie zlikwidowano;

29 XI 1974 r. Ks. Marian Śliwiński został rektorem stacji duszpasterskiej.

6 III 1981 r. – Erygowanie parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego. Pierwszym proboszczem mianowano ks. Mariana Śliwińskiego dekretem Biskupa Ordynariusza Herberta Bednorza z dnia 14 III 1981r.

1984 r. – Uregulowano stosunki własnościowe i od tego czasu posesja wraz z zabudowaniami kościelnymi stanowi wieczystą dzierżawę Kościoła. Przeprowadzono kapitalny remont kapliczki świętej Barbary.

16 VI 1986 r. – Proboszczem parafii zostaje ks. Stefan Gruszka.

1986 – 1987 r. – Przeprowadzony został remont kościoła; przełożono dachówkę, dobudowano nową zakrystię i część gospodarczą; wykonano chodniki do procesji w sąsiedztwie kościoła;

1988 – 1989 r.- Wymienione zostały drewniane okna na metalowe łącznie z szybami typu witrażowego;

4 lipca 1990 r. – Teren na którym stoi kościół stał się własnością parafii św. Antoniego Padewskiego;

4 XI 1993 r. Wybudowano nową wolnostojącą dzwonnicę, zakupiono i zamontowano dzwony, które nazwano: święty Antoni, św. Barbara i św. Józef. Dzwony zostały wykonane w ludwisarni braci Felczyńskich koło Gliwic. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki.

3 X 1997 r. Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej parafii.

14 X1999 r. –  Budynek przy ulicy Michalskiego, w którym mieszkał duszpasterz zakupiła parafia.

17 czerwca 2001 r. – Uroczystości odpustowe połączone z 80-leciem istnienia świątyni w Krywałdzie, 20-leciem istnienia parafii oraz 15-leciem posługi proboszcza ks. Stefana Gruszki. Dziękczynnej sumie przewodniczył katowicki biskup pomocniczy Stefan Cichy.

IV 2003 r. Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Stafana Cichego. Przy tej okazji nastąpiło poświęcenie nowych obiektów uzyskanych po likwidowanych zakładach – terenu na parking przykościelny, dużej salki parafialnej.

26 VII 2003 r. Ks. Stefan Gruszka przechodzi na emeryturę, po 17 latach pełnienia posługi w parafii. Proboszczem parafii zostaje
ks. Marek Kamieński.

13 czerwca 2004 r. – Odpust parafialny, podczas którego został uroczyście otwarty i poświęcony dom parafialny przez ks. dr Antoniego Bartoszka. W domu parafialnym znajdują się pomieszczenia, wykorzystywane przez grupy parafialne: klub seniora wraz z aneksem kuchennym, kancelaria parafialna oraz duża salka parafialna.

13 czerwiec 2005 r. Sumę odpustową odprawił proboszcz senior ks. Stefan Gruszka, dziękując Bogu za 45-lat kapłaństwa.

18 Czerwiec 2006 r. – Jubileuszowy odpust parafialny związany z 85 – leciem istnienia kościoła, 40 – leciem istnienia samodzielnej placówki duszpasterskiej,  25 – leciem istnienia parafii p. w. św. Antoniego Padewskiego.
Sumie odpustowej przewodniczył ks. Jan Smolec z Kurii Metropolitarnej. Zostały poświęcone nowe organy, do których zostało zakupione profesjonalne nagłośnienie wewnętrzne.

13 i 17 lutego 2008 r. – Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Gerarda Barnackiego. Bierzmowanie młodzieży.

X 2007r. Wymiana podłogi w prezbiterium oraz wymiana oświetlenia głównego kościoła.

Czerwiec 2008 r. – Jubileuszowy odpust parafialny – 100 rocznica powstania budynku naszej świątyni, sumie przewodniczył ks. dr Grzegorza Polok (adiunkt w katedrze nauk humanistycznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach i duszpasterz akademicki). Wymieniony został ołtarz główny w kościele, wykonany na wzór pierwszego ołtarza. W centralnym miejscu umieszony został krzyż, nawiązujący do poprzedniego ołtarza.

6 czerwca 2009 r. Uroczysta intronizacja figury Pięknej Madonny i powitanie w Krywałdzie.
„Nasza najdroższa Madonno Piękna, Knurowska Pani, Matko Najświętsza” – to pierwsze słowa hymnu specjalnie ułożonego na uroczystość intronizacji figury Pięknej Madonny z Knurowa. Uroczystość powitania i intronizacji figury Matki Bożej cieszyła się niezwykle wielkim zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta, którzy w sobotni wieczór wypełnili najstarszy knurowski kościół. Piękna Madonna powróciła do Knurowa, by zająć należne jej miejsce w najstarszej knurowskiej świątyni – w krywałdzkiej parafii p.w. świętego Antoniego z Padwy. Nim jednak to nastąpiło przewieziona została w procesji konnej z Izby Tradycji KWK Knurów do Krywałdu. Uroczystego wprowadzenia figury do parafii, poświęcenia dokonał ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, Metropolita Katowicki. Przez ponad 600 lat Knurowska Madonna była obiektem zawierzenia i kultu mieszkańców naszego miasta. Matce Bożej nadano tytuł Matki Pięknej Miłości.

4 grudnia 2009 r. Uroczysta Barbórka – poświęcenie nowego ołtarza bocznego ku czci św. Barbary.

12 czerwca 2010 r. w wigilię parafialnego Odpustu, w pierwszą rocznicę intronizacji figury Pięknej Madonny, odbyła się uroczysta Msza Święta i nabożeństwo do Matki Pięknej Miłości. Po Nabożeństwie na placu kościelnym odbyła się ceremonia posadzenia drzew pobłogosławionych przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Zostały posadzone trzy papieskie drzewa. Trzy wyjątkowe drzewa, zostały podarowane przez Nadleśnictwo Rudziniec oraz Nadleśnictwo Rybik, są to sosna piska, sosna Taborska oraz świerk istebniański. W niedzielę podczas uroczystej sumy odpustowej o godz. 11.00 sprawowanej w intencji wszystkich Parafian i Dobrodziejów Kościoła została poświęcona kaplica Matki Pięknej Miłości. Eucharystii przewodniczył oraz poświęcenia dokonał ks. prał. dr Marian Wandrasz, archidiecezjalny duszpasterz rodzin.

Czerwiec 2010 r. – Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Proboszcza ks. Marka Kamieńskiego.

Listopad 2012 r. – Zabudowano ozdobny sufit z oświetleniem pod chórem, dokończono wystrój kościoła – ozdobna boazeria, droga krzyżowa.

25.05.2013 r. Wprowadzenie relikwii Jana Pawła II do naszej parafii, gościł z tej okazji ks. January Liberski.
O relikwie I stopnia – kroplę krwi Jana Pawła II – postarali się mieszkańcy Knurowa wraz z Proboszczem krywałdzkiej parafii u metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza. Relikwiarz w kształcie serca wyrzeźbionego z węgla wykonał miejscowy artysta p. Marek Śpiewla. Nad ozdobnym naczyńkiem z kroplą krwi błogosławionego papieża, zamieszczono słowa „Totus Tuus”, zaś na odwrocie relikwiarza – herb papieski i górnicze symbole „pyrlik i żelozko”. Podczas uroczystości okolicznościową homilię wygłosił ks. January Liberski, który w czasie studiów seminaryjnych w Krakowie był uczniem Karola Wojtyły, a po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie i dojeżdżał do Krywałdu odprawiać Msze Święte i nabożeństwa. „Małe jest piękne” – powiedział w swojej homilii ks. January Liberski mając na myśli krywałdzki kościółek i parafię. Z sentymentem wspominał swoją pracę w małych wspólnotach wiernych na różnych placówkach misyjnych w Afryce. W swoim wystąpieniu ks. January wezwał zgromadzonych do troski o rodzinę, a zwłaszcza młodzież i dzieci. Nawiązał tym samym do nauczania Jana Pawła II, który wielokrotnie podkreślał, że są oni przyszłością Kościoła i Ojczyzny.

9 kwietnia 2015 r. Konwent Wielkanocny księży Dekanatu Knurów

18 V 2014r. Prymicje ks. Grzegorza Wieczorka – naszego Parafianina .

Dzień prymicji to święto i wielka radość całej wspólnoty parafialnej. Nowy etap w swoim życiu rozpoczął ks. Grzegorz Wieczorek, który w katedrze katowickiej z rąk ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca przyjął święcenia kapłańskie. Prymicje obchodzone były po raz pierwszy w historii naszej parafii i było to dla nas szczególne wydarzenie. Modlitwy parafian i kolejnych proboszczów o powołania kapłańskie w naszej parafii zostały wysłuchane.

18 – 20 III 2016 r. Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Marka Szkudło.

W piątek 18 marca rozpoczęła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. Biskup Marek Szkudło. Rozpoczęła się w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krywałdzie od spotkania z pracownikami szkoły. Następnie w kościele miało miejsce spotkanie z ministrantami oraz służbą liturgiczną. Wieczorem ks. biskup przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta z parafii św. Cyryla i Metodego. W sobotę o 15:00 miało miejsce spotkanie z Radą Parafialną oraz pracownikami parafii, następnie w kościele spotkania z grupami dorosłych – Żywym Różańcem, Czcicielami Miłosierdzia Bożego, Czcicielami św. Antoniego oraz z Zespołem Charytatywnym. Wieczorem nastąpiło uroczyste liturgiczne powitania Ks. Biskupa w obecności księży Dekanatu Knurów oraz Msza Święta z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania. W Niedzielę Palmową Męki Pańskiej ksiądz biskup Szkudło przewodniczył Mszy Świętej o godzinie 10:00, podczas której błogosławił również dzieciom, a po Eucharystii nastąpiło poświęcenie pamiątkowych tablic upamiętniających tragiczne wydarzenia w Krywałdzie z lat XX ubiegłego wieku.

2015 r. Rozpoczęcie prac budowlanych – nowego probostwa naprzeciw kościoła.

19 VI 2016r. – Odpust Parafialny ku czci św. Antoniego. Kaznodzieją był ks. dr Marian Wandrasz.
Poświęcona została figura Najświętszej Maryi Panny na zewnątrz kościoła.

2019 r. – Bierzmowanie młodzieży w parafii – ks. biskup Grzegorz Olszowki

12 i 13 czerwca 2021 r. –  Jubileusz 100 lecia kościoła p.w. św. Antoniego z Padwy w Krywałdzie. Kaznodzieją odpustowym był ks. Grzegorz Wieczorek. 

W wigilię odpustu odbyła się pielgrzymka z Panewnik do Krywałdu, zakończona wprowadzeniem relikwii świętego Antoniego do naszej świątyni oraz ofiarowaniem ikony Patrona, ufundowanej przez p. Mariana Płaszczyka wraz z rodziną.   Z racji przypadającego jubileuszu powstała nowa strona internetowa parafii. 

Wrzesień 2021r. – Bierzmowanie młodzieży w parafii – ks. biskup Grzegorz Olszowski.

W niedzielę 31 października 2021 r. obchodziliśmy setną rocznicę  poświecenia naszego kościoła.

28 IV 2022r. – Bierzmowanie młodzieży w parafii – sakramentu udzielił ksiądz biskup Adam Wodarczyk. 

20 IV 2023r. Bierzmowanie młodzieży w parafii – sakramentu udzielił ksiądz biskup Grzegorz Olszowski. 

15-17 marca 2024r. Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Grzegorza Olszowskiego.