Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła,
na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych,
którym jest Parafia rzymskokatolicka
p.w. św. Antoniego w Krywałdzie z siedzibą przy ul. Michalskiego 56,
reprezentowana przez proboszcza ks. Marka Kamieńskiego.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii
jest ks. Adam Sekściński
e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych,
prawa ich sprostowania, ograniczenia, przetwarzania lub usunięcia
(z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów
bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych,
podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego),
dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi
do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych,
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6,
01-015 Warszawa,
e-mail: kiod@episkopat.pl.