Dane kontaktowe
Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
w Archidiecezji Katowickiej:
Ks. Łukasz Nocoń.

Adres do korespondencji:
skr. poczt. 206, 40-950 Katowice,
tel. 519 318 959
mail: delegat.dm@katowicka.pl