Nie ustawajmy w modlitwie, w wykorzenianiu zła z naszego życia, w czynieniu dobra w aktywnej miłości względem bliźniego – zachęca Ojciec Święty w tegorocznym orędziu na Wielki Post.

Papież rozpoczyna swe orędzie od cytatu z Listu do Galatów: „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10a). Podkreśla, że Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas do Paschy Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał.

Wielki Post zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany mentalności, tak aby życie miało swoją prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu dobra i dzieleniu się nim. Wskazuje, że inspirację do tego powinniśmy czerpać z rozważania Słowa Bożego.

https://www.ekai.pl/franciszek-na-wielki-post-nie-ustawajmy-w-czynieniu-dobra/

W naszej parafii:
2 marca – Środa Popielcowa – Msze Święte o godzinie 8:00 i 17:00

W każdy piątek Wielkiego Postu

– o godzinie 17:00 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży

W każdą niedzielę Wielkiego Postu

– o godzinie 15:30 Gorzkie Żale z rozważaniem Męki Pańskiej

Wykorzystajmy ten czas jak najlepiej, bo to czas szczególnej łaski.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.