12 czerwca 2021r. Pielgrzymka z Panewnik do Krywałdu

W ubiegłym roku zrodził się pomysł, aby postarać się dla naszej wspólnoty parafialnej o relikwie świętego Antoniego, które byłyby wspaniałym darem dla Parafii na uczczenie jubileuszu 100 lecia kościoła.  Ojcowie Franciszkanie z Padwy pozytywnie rozpatrzyli naszą prośbę, przekazując relikwie świętego.

W wigilię parafialnego odpustu 12 czerwca o godzinie 8:00 w Bazylice o.o. Franciszkanów św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach została odprawiona Msza Święta, po której wyruszyła piesza pielgrzymka z relikwiami świętego Antoniego do Krywałdu. Relikwie św. Antoniego są darem o.o. Franciszkanów z Padwy dla naszego kościoła z okazji 100 rocznicy jego konsekracji. Pielgrzymi modlili się w intencji naszej Parafii oraz prosili o wzrost w wierze, nadziei i miłości dla wszystkich jej mieszkańców.

Po trudnym dniu pielgrzymowania, pątnicy dotarli do naszego kościoła. Wprowadzenia relikwii dokonał brat Waldemar z prowincji świętej Jadwigi – Zakonu Braci Mniejszych z Wrocławia na zakończenie nabożeństwa do Pięknej Madonny.

Relikwiarz oraz ikona przedstawiająca Patrona Parafii przekazane zostały proboszczowi parafii ks. Markowi Kamieńskiemu, który wyraził ogromną wdzięczność za ten piękny widzialny dar relikwii, którym towarzyszy również ikona Patrona. „Niech ten wielki przywilej posiadania relikwii przyczyni się do rozwoju kultu naszego Świętego Patrona, który prowadzi nas do Maryi i jej Syna Jezusa Chrystusa.”

W sposób szczególny dziękujemy Rycerzowi Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy – panu Marianowi Płaszczykowi za podjęcie i zrealizowanie sprowadzenia relikwii św. Antoniego z Padwy oraz za ufundowanie wraz z rodziną ikony Naszego Patrona. Dziękujemy mu również za zorganizowanie pielgrzymki z Panewnik do Krywałdu, która przyniosła relikwie i ikonę do naszej świątyni.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.